• Print
  • Print

Hvordan øger vi effekten af efteruddannelse?

Det er ikke altid let for kursusdeltagere at omsætte den viden, de får på en uddannelse til daglig praksis, når de kommer tilbage på arbejde. Social- og sundhedsskolen i Frederiksborg Amt har netop afsluttet et udviklingsprojekt, hvor der var særligt fokus på at gøre implementeringen lettere.

I projektet er der afprøvet forskellige metoder, og rapporten peger på flere redskaber. Det hjælper, hvis:

- uddannelsesforløbet tilrettelægges sammen med praksis

- uddannelsen gennemføres som splitforløb

- deltageren udarbejder handleplaner ved start og slut

- deltagerne får hjælp til refleksion i faste makkerpar

På skolen vil man bruge disse redskaber ved den fremtidige uddannelsesaktivitet. Så får uddannelse effekt.

Læs mere om projektet og metoderne i evalueringsrapporten her.