• Print
  • Print

Fra 1. august 2007 træder den nye karakterskala i kraft på Social- og sundhedsuddannelserne. Det betyder, at alle der har med eksamner og prøver at gøre skal vide hvordan den nye skala fungerer og anvendes.

I foråret 2007 udbyder Undervisningsministeriet i samarbejde med DEL, en kursusrække der skal understøtte og kvalificere skolernes arbejde med at implementere den ny 7-trins karakterskala.

Kurserne retter sig mod: eksterne censorer fra arbejdspladserne, skolens lærere samt nøglepersoner på skolerne (uddannelsesledere, eksamenskoordinatorer mfl.)

På SOSU-området er der afsat følgende datoer:

Målgruppe

DEL Nord

DEL Syd

DEL Øst

Eksterne censorer

29. marts 2007

frist 15. marts

28. marts 2007

frist 14. marts

27. marts 2007

frist 13. marts

SOSU-lærere

5. marts 2007

frist 19. februar

28. februar 2007

frist 14. februar

14. marts 2007

frist 28. februar

Nøglepersoner

22. januar 2007

frist 8. januar

26.januar 2007

frist 12. januar

29. januar 2007

frist 15. januarFor at læse mere om program og kursusdatoer klik her

Du kan også læse mere om 7-trinsskalaen på undervisningsministeriets hjemmeside her