• Print
  • Print

Leve-bo-miljøer. Kompetenceudvikling for ansatte.

Social og Sundhedsskolen i Roskilde har sammen med Slagteriskolen i Roskilde hjulpet to kommuner med at etablere Leve-bo-miljøer.
I processen er der blevet afdækket kompetencebehov, udviklet fremtidige jobprofiler og gennemført praksisnær kompetenceudvikling for det ansatte personale.
Underviserne har indgået i et lærernetværk, der har betydet en løbende kompetenceudvikling også for dem.
Projektet blev støttet af TUP-midler.

Hent rapporten.