• Print
  • Print

Ny SOSU-bekendtgørelse

I forbindelse med vedtagelsen af ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er der lavet ny bekendtgørelse, BEK nr. 275 af 31. marts 2006.

Ændringerne i bekendtgørelsen omfatter mulighed for at:

* elever på social- og sundhedshjælper uddannelsen og den pædagogisk grunduddannelse kan starte uddannelsesforløbet med et praktikforløb eller med skoleundervisning

* uddannelsen til social- og sundhedsassistent kan tilrettelægges som et sammenhængende forløb med direkte kobling fra social- og sundhedshjælperuddannelse.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2006.

Hent bekendtgørelsen her