• Print
  • Print

Ny pjece fra Undervisningsministeriet

Ny pjece fra Undervisningsministeriet sætter fokus på AMU-uddannelser for flygtninge og indvandrere. Særlig peger den på muligheden for at tilrettelægge almindelige faglige AMU-uddannelser i kombination med uddannelse i dansk som andetsprog.

Inden for social- og sundhedsområdet stilles der store krav til medarbejdernes sprog og kommunikationsevner. Derfor kan vi kun opfordre arbejdspladser og udbydere af AMU-uddannelser til at være opmærksomme på disse muligheder. En uddannelse i demens kan fx udbydes sammen med en uddannelse i dansk, hvorved både faglige og generelle sprogfærdigheder trænes.

Læs folderen her.