• Print
  • Print

De regionale konferencer ramte plet

De fem konferencer om efteruddannelse tiltrak de målgrupper vi ville nå.
Ca. 700 deltog på konferencerne. Der var politikere, topchefer, uddannelsesansvarlige, tillidsrepræsentanter, skolefolk og flere til. De oplevede

  • ca. 15 politikere (MF, borgmestre, udvalgsformænd, faglige organisationer) som satte AMU på dagsordenen og
  • ca. 65 personer som gav informative oplæg om nye måder at tilrettelægge kompetenceudvikling på, samt
  • masser af kollegaer, utallige pjecer, sjove bemærkninger, digte, god mad og stof til eftertanke

Tid til opfølgning
Arrangørerne fra skoler, lokale uddannelsesudvalg og EPOS vil i den nærmeste tid samle op på erfaringerne og forhåbentlig finde kim til nye måder at komme videre på. Der er ved at blive udarbejdet en evalueringsrapport som også vil blive præsenteret her på sitet.
Og for dig, der deltog - eller desværre ikke kunne - er der nu mulighed for at hente overheads, konkrete informationer og spredte glimt fra drøftelserne.


Konferencen i Region Hovedstaden

Konferencen i Region Nordjylland

Konferencen i Region Midtjylland

Konferencen i Region Sjælland

Konferencen i Region Syddanmark