• Print
  • Print

Nye opgaver, nye uddannelser

En ny dagsorden
På social- og sundhedsområdet står vi over for en af de største udfordringer i nyere tid. Strukturreformen såvel som sundhedsreform vil betyde nye og ændrede opgaver på ældre- og sundhedsområdet. På uddannelsesområdet står Social- og sundhedsskolerne over for at blive selvejende institutioner under Staten. Samlet set sætter disse forandringer en helt ny dagsorden for uddannelserne.

Rapportens fokus
Med rapporten Nye opgaver, nye uddannelser, ønsker Udvalget for de grundlæggende Social- og sundhedsuddan­nelser at sætte fokus på de faglige og organisatoriske udfordringer og hvad disse ændringer vil have af betydning for uddannelserne.

Udvalget har med rapporten fokuseret på at beskrive de aktuelle faglige og organisatoriske ændringer, for på den måde at danne et billede af den aktuelle og den fremtidige situation på Social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Fremtidssikring af erhvervsuddannelserne
En anden central udvikling på området er globaliseringsrådets arbejde, der bl.a. har resulteret i Rapport fra Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne. Rapporten tegner et billede af SOSU-uddannelserne som en del af Erhvervsuddannelsesområdet. Denne harmonisering af uddannelserne vil ligeledes betyde ændringer for uddannelsernes styring og tilrettelæggelse.

Konference i 2007
SOSU-udvalget vil invitere til en konference i foråret 2007, hvor der vil blive sat fokus på netop disse problemstillinger. Hvordan sikrer vi, at SOSU-uddannelserne har det rigtige indhold og den rigtige struktur til at løse de fremtidige opgaveforandringer?

For at læse rapporten, klik her.