• Print
  • Print

Samspil mellem skole og praktik

Samspil mellem skole og praktik er centralt i social- og sundhedsuddannelserne. Social- og sundhedsskolen i Århus har i et 2-årigt projekt arbejdet med, hvordan skabes de bedste betingelser for samspillet mellem skole og praktik.

Projektet tager udgangspunkt i den pædagogiske grunduddannelse, men erfaringerne og forslagene kan overføres til såvel social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Rapporten er udarbejdet af Susanne Minds, Anna Marie Miklos, Laila Mandal Jensen og Lene Møller. Rapporten er udgivet af Social- og sundhedsskolen i Århus med støtte fra Undervisningsministeriet.

Læs rapporten her

Læs også "Praktikuddannelsen med elevens læring i fokus - kompetenceudvikling i SOSU-uddannelsen".

Publikationen er en del af Undervisningsministeriets tema-hæfter, og baseret på ovennævnte arbejde fra Social- og sundhedsskolen i Århus.

Hent publikationen her