• Print
  • Print

Spændende projekt om sundhed og arbejdsmiljøundervisning på Social- og sundhedsskolerne

Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (BAR-sosu) har igangsat et spændende projekt med etablering af et ambassadørkorps bestående af lærere på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ambassadørerne skal medvirke til, at temaer om arbejdsmiljø og sundhed får en styrket plads i skolens fag og hverdag.

BAR SoSu håber på, at projektet kan bidrage til, at eleverne allerede i uddannelsestiden får indarbejdet gode vaner både i forhold til at passe på sig selv i arbejdssituationen (arbejdsmiljøaspektet), og i forhold til at træffe sunde valg for sig selv og de mennesker, som de frem over skal drage omsorg for (sundhedsaspektet).

Få mere at vide om projektet hos projektleder Christina Philipsen på tlf. 33 67 38 05 eller e-mail: cph@3bar.dk

Uddybende information om projektet kan hentes her