• Print
  • Print

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling

Social- og Sundhedsskolen i Århus Amt har haft TUP-midler til at lave en rapport om begrebet transfer.
Formålet har været at opsamle forskningsresultater og teoridannelser samt undersøge eksempler på, hvordan der i AMU-uddannelserne er arbejdet med transfer.

Læs EPOS' omtale
Læs rapporten
Læs resume af rapporten