• Print
  • Print

Ældre ønsker respekt og rengøring.

 

Social forsknings instituttets (SFI) nyeste undersøgelser på plejeområdet viser at ældre vægter rengøring højere, end plejepersonalet og visitatorer gør. Det er konklusionen af en spørgeskemaundersøgelse af 1380 personer over 65 år, der modtager pleje samt visitatorer og plejepersonale for hjemmepleje og plejeboliger i 16 kommuner.

 

Kvalitet handler primært om den personlig relation mellem bruger og hjælper. Alle tre parter er enige om, at det vigtigste for kvaliteten i ældreplejen er, at plejepersonalet udviser stor respekt over for de ældre.

 

Undersøgelsen viser desuden at:

  • de ældre, og specielt hjemmehjælpsmodtagerne, vægter rengøring højre end plejepersonale og visitatorer
  • Visitatorerne oftere er længere fra de ældres opfattelse af god kvalitet, end plejepersonalet er. Bl.a. finder visitatorerne plejepersonalets uddannelse langt vigtigere end de to andre grupper
  • de ældre vægter information om retten til pleje fra kommunen højere end visitatorerne
  • de ældre, der får hjemmehjælp, værdsætter i højere grad end plejepersonalet og visitatorerne frit valg af leverandør
  • de ældre, der vor i plejebolig, prioriterer samværet med de øvrige beboere og aktiviteter lavt.

 

Se her for yderligere information om publikationen.