• Print
  • Print

Ændring af AMU-loven

Undervisningsministeriet har hen over sommeren ændret Lov om arbejds­markeds­uddan­nelser og Bekendtgørelse om fælles kompe­tence­beskri­velser for er­hvervs­rettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser. Ændringerne gennemføres med virkning fra 1. august 2007.

Ændringerne omhandler først og fremmest muligheden for, at ansøgere til AMU-uddannelser kan få vurderet deres kompetencer mhp. at få udstedt et uddannelsesbevis eller få afkortet en ønsket uddannelse. Det hidtidige IKA (individuel kompetenceafklaring) ændres således til IKV (individuel kompe­tence­vurde­ring). Skolerne vil fremover også kunne gennemføre IKV for basale færdigheder i læsning, skrivning mv.

Samtidig benytter ministeriet lejligheden til at foretage en række justeringer af lov og bekendtgørelse. Vi fremhæver især

  • godkendelse til en FKB medfører også godkendelse til at udbyde de enkeltfag, der er optaget i FKB'en
  • adgang til AMU og enkeltfag forudsætter bopæl eller beskæftigelse i Danmark
  • AMU kan udbydes på fremmedsprog
  • ved markedsføring af en AMU-uddannelse skal uddannelsens titel og kode oplyses

 

Se den nye AMU-lov her og Undervisningsministeriets præsentation af den her.

Se ændringsbekendtgørelsen her og Undervisningsministeriets præsentation af den her.

 

EPOS vil i løbet af efteråret udvikle et vejledningsmateriale til IKV på EPOS-området.