• Print
  • Print

Det forpligtende partnerskab
- gode erfaringer med praksisnær undervisning

Hvordan kan praksisnær læring være en del af AMU-uddannelserne, så det ikke bliver den enkelte kursists egen "hovedpine" at omsætte ny viden til ny praksis? Det har Social- og Sund­heds­sko­len Kø­ben­havn arbejdet med gennem de sidste to år i forbindelse med et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriets TUP-midler. I forbindelse med udviklingsprojektet har Social- og Sund­heds­sko­len Kø­ben­havn samarbejdet med forskellige arbejdspladser inden for ældreplejen og den kommunale Folkesundhedsenhed i forsøget på at få sundhedsfremme og forebyggelse ind i alle aktiviteter.

Projektets overordnede erfaring er, at det er nødvendigt, at skolerne, der ud­by­der AMU-uddannelserne, indgår forpligtende partnerskaber med de enkelte virk­som­he­der for at kunne løfte opgaven med at designe praksisnære ef­ter­ud­dan­nel­ses­for­løb. Det skaber effekt og ændringer umiddelbart under og efter kurserne og resulterer dermed i en forandret praksis på arbejdspladsen.

Læs om de mange spændende erfaringer samt det konkrete bud på 10 nød­ven­di­ge forudsætninger for at indgå i partnerskab om kompetenceudvikling i TUP-rap­por­ten "Design af praksisnære kurser ud fra virk­som­he­der­nes behov for op­kva­li­fi­ce­ring".