• Print
  • Print

Det kan nytte - Parternes rolle i det nye AMU 

Undervisningsministeriet har udgivet hæftet Det kan nytte - Parternes rolle i det nye AMU på baggrund af et projekt, hvis formål har været at undersøge effekten af arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg.

 

Det styrende spørgsmål i projektet har været Kan det nytte? I hæftet præsenteres konkrete eksempler på, at samarbejdet mellem skolerne og parterne på det centrale og lokale niveau faktisk kan nytte noget.

 

Med afsæt i disse eksempler er det meningen, at hæftet skal fungere som kilde til inspiration for efteruddannelsesudvalg, lokale uddannelsesudvalg og AMU-udbydere.

 

Hent hæftet her.