• Print
  • Print

EPOS lancerer ny hjemmeside for Portøruddannelsesnævnet 

Portøruddannelsesnævnet, der serviceres af EPOS' se­kre­ta­ri­at, har åbnet hjem­me­si­den www.portoeruddannelse.dk.

Den skal styrke kendskabet til portøruddannelsen, dens op­byg­ning samt de ret­nings­lin­jer, der gælder for ud­dan­nel­sen. Det er muligt at abonnere på et ny­heds­brev, der jævn­ligt vil informere om ændringer i uddannelsen, ud­­dan­­nel­ses­mu­lig­he­der m.m. Samtidig kan man se de skoler, der udbyder ud­dan­nel­sen.

Portøruddannelsesnævnet ser frem til de muligheder, hjem­mesiden giver:

"Det er vores store ønske, at viden om portøruddannelsen er let tilgængelig. Vi vil gerne give de lokale aktører på de en­kel­te hospitaler et godt redskab til at kunne fastlægge ud­dan­nel­ses­af­ta­len og finde frem til relevante o­ver­­byg­­nings­­ud­dan­nel­ser, der kan tone uddannelsen i den retning, det en­kel­te arbejdssted har behov for.", udtaler formand for Por­tør­uddannelsesnævnet Erik Brouer.

Abonnér på Portøruddannelsesnævnets nyhedsbrev her.