• Print
  • Print

Flere midler til voksen- og efteruddannelse

Regeringen og parterne bag globaliseringsaftalen afsætter 125 mio. kr. til øget voksenvejledning over de næste 3 år. Midlerne fordeles til både lokale og centrale initiativer:

  • 100 mio. kr. til etablering af 20 landsdækkende voksenvejledningsnetværk, der skal rådgive virksomheder og uddanne uddannelsesambassadører på arbejdspladserne
  • 13 mio. kr. til etablering af et Nationalt Center for kompetenceudvikling
  • 12 mio. kr. til en vejledningsportal

EPOS håber, at skolerne vil finde interesse i at indgå i de kommende vejledningsnetværk, og at arbejdspladser og medarbejdere vil få gavn af de nye tiltag.

Læs mere om de nye initiativer i Undervisningsministeriets pressemeddelelse den 18. juni.

Aftalen

Faktaark