• Print
  • Print

Forebyggelse af selvmord blandt ældre

Hvert 3. selvmord begås af en person over 65 år. Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation har i øjeblikket fokus på problemet og ønsker at øge indsatsen på området. Efteruddannelse af det frontpersonale, der har daglig kontakt med en stor del af de ældre, er et væsentlig bidrag til forebyggelse af selvmord.

 

Medarbejderne skal: 1. være gode til at identificere en depression, 2. kunne henvise til relevante støtte - og behandlingsmuligheder og 3. kunne støtte den ældre i mestringsstrategier.

 

EPOS har udviklet to uddannelser målrettet forebyggelse af selvmord: "Forebyggelse af selvmord blandt ældre" og "Styrkelse af selvmordstruedes mestringsstrategier". Uddannelserne er målrettet bl.a. social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

 

Vi vil opfordre ledere og ud­dan­nel­ses­an­svar­li­ge til at se nærmere på mu­lig­he­der­ne. Der gælder meget favorable vilkår for deltagelse på disse uddannelser. Kontakt nærmeste udbyder for en aftale om, hvordan det kan gribes an.