• Print
  • Print

Forstærket indsats for at uddanne flygtninge og indvandrere til og på arbejdsmarkedet 

Det er et strategisk indsatsområde, at flygtninge og ind­vandrere i højere grad integreres på det danske ar­bejds­mar­ked. Social- og sundhedsområdet mangler ar­bejds­kraft, og mange flygtninge og indvandrere er faktisk interesserede i at arbejde på dette felt. AMU-programmet tilbyder en lang række uddannelser, som er målrettet denne gruppe, og Undervisningsministeriet har netop udgivet nyt materiale til at understøtte skolernes arbejde med disse uddannelser.
 
Uddannelserne kan udbydes alene eller i sammenhæng med faglige AMU-uddannelser.
Se EPOS' uddannelser her:

AMU-introduktion for flygtninge og indvandrere - 2,5 dage

Brancherettet uddannelse for F/I - 40 dage

Arbejdsmarked, IT og jobsøgning for F/I, basis - 40 dage

Arbejdsmarked, IT og jobsøgning for F/I, udvidet - 40 dage

Praktik for F/I - 48 dage

Dansk som andetsprog for F/I, basis - 40 dage

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau - 40 dage

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau - 40 dage

Uddannelser for flygtninge og indvandrere udbydes under samme favorable vilkår som alle andre AMU-uddannelser. Er deltagerne i arbejde, ydes der godtgørelse for tabt ar­bejds­for­tje­ne­ste. Er deltagerne ledige, finansieres ud­dan­nel­ser­ne efter aftale med de nye kom­mu­na­le job­cen­tre.
 
Se ministeriets nye "Håndbog i AMU's tilbud til flygtninge og indvandrere" her.
 
Se ministeriets nye inspirationsmateriale til at vurdere, om ansøgere med dansk som andetsprog har tilstrækkelige forudsætninger for at følge en arbejdsmarkedsuddannelse, "Sprogtest i AMU", her.
 
Se ministeriets nye nyhedsbrev for undervisere i dansk som andetsprog, "Det flyvende tæppe", her.
 
 
AMU er et stærkt værktøj til uddannelse af flygtninge og indvandrere. Muligheden for at kombinere sprogundervisning og faglige emner er helt unik - et pædagogisk scoop.