• Print
  • Print

Gode erfaringer med at sikre kvalitet af efteruddannelsen 

Kvaliteten af efteruddannelse handler om den konkrete undervisning. Men det handler også om, hvorvidt det enkelte kursus giver mening for medarbejderen og arbejdspladsen. En række social- og sundhedsskoler i Jylland og Kolding Pædagogseminarium har udviklet styringsredskaber til kvalitetssikring af undervisningen i AMU. Det er sket i forbindelse med et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriets TUP-midler.
 
Skolerne har udviklet samtaleguides til at skabe dialog mellem leder og medarbejder for at afklare:

  • behovet for kompetenceudvikling
  • forventninger til uddannelsen
  • hvordan den nye viden implementeres i den daglige praksis
  • evt. behov for yderligere kompetenceudvikling

Skolerne har endvidere udviklet portfolioredskaber til, at underviserne kan styre uddannelsesprocessen og den enkelte deltager kan styre sin læringsproces.
 
På et spredningsseminar blev de gode erfaringer formidlet videre, og flere arbejdsgivere udtrykte ønske om at bruge samtaleguiderne. Nogle af de deltagende kursister holdt oplæg om deres erfaringer og pointerede, at det giver et godt resultat, når undervisningen bliver til i et samspil mellem undervisere og deltagere.
 
Læs om de mange spændende erfaringer og se de konkrete redskaber i TUP-rapporten "KVIST - Kvalitetssikring af undervisningen via nye redskaber til udvikling af vis-kvalitet".