• Print
  • Print

Kompetenceudvikling efter borgernes ønske 

Ny publikation fokuserer på sammenhængen mellem bor­ger­ind­dra­gel­se og kompetenceudvikling i kommunerne. Med ti forskellige eksempler fra ældreområdet og ser­vice­om­rå­det i kommunerne vises hvordan der kan opstå nye interessante perspektiver, hvis borgerne drages med ind i planlægningen af medarbejdernes kompetenceudvikling.


Idekatalog med eksempler
De ti eksempler i publikationen illustrerer forskellige metoder til at inddrage borgerne, og hvordan inddragelsen af bor­ger­ne kan bruges i kompetenceudviklingen. Læs fx om:

  • Fleksibel hjemmehjælp i Solrød kommune. Her er man gået efter at få defineret, hvilke kvalifikationer og kompetencer der var behov for i forbindelse med udøvelse af fleksibel hjemmehjælp. Undersøgelsen har bevirket gennemførelse af intern kompetenceudvikling og brug af eksterne kursusudbydere.
  • Ældreområdet i Herlev Kommune. Her har man brugt dia­log­cirk­ler i forlængelse af en spørg­e­ske­ma­und­er­søg­el­se for at få så mange syns­punkt­er frem som muligt fra borgere, pårørende, medarbejdere og ledere. Ældrechefen i Herlev Kom­mu­ne vurderer, at effekten har været et øget fokus på mål og indsatser på alle niveauer i kom­mu­nen.

Kompetenceudvikling og Borgerinddragelse - Idekatalog kan bruges som konkret inspiration for udvikling af nye metoder i afdækning af kompetencebehov. Inddrages AMU-udbydere tidligt i forløbet, kan kompetenceudviklingen gøres billigere og muligvis også bedre ved brug af AMU-uddannelser.


Publikationen er udgivet af KL og DKK - Det Kommunale Kartel.