• Print
  • Print

Lokale oplysningsprojekter om demens en succes

 

Socialforskningsinstituttet har evalueret en række lokale oplysningsprojekter om demens, og resultaterne er positive. Rapporten "Oplysning om demens" peger på, at projekterne har:

 

- øget kendskabet til demenssygdomme

- oplyst om de tilbud, der er til demensramte

- startet samarbejder på tværs af kommuner

- medvirket til at gøre demens mindre tabubelagt

 

Målet med Socialministeriets pulje var at "støtte den lokale information og oplysning om demens". Rapporten konkluderer, at dette mål er nået.

 

De i alt 39 oplysningsprojekter har alle fået støtte fra Socialministeriets Pulje til Oplysende Aktiviteter om Demens, og er forløbet fra foråret 2005 til foråret 2006. Evalueringen bygger på 691 spørgeskemabesvarelser, fra deltagere ved 27 arrangementer, og på casestudier af fem udvalgte oplysningsprojekter.

 

SFI har på baggrund af rapporten udarbejdet idékataloget "At oplyse om demens" til blandt andre kommuner og frivillige organisationer, som giver gode råd til arbejdet med at oplyse om demens.

 

Hent SFI´s rapport "Oplysning om demens"

Hent idékataloget "At oplyse om demens"