• Print
  • Print

Nu skal volden minimeres 

 

Vold og trusler er en del af hverdagen på manges arbejdspladser, men volden og dens skadevirkninger både kan og skal forebygges. Studerende og nyuddannede, skal kende risikoen for vold. De skal vide, hvordan vold forebygges og hvor de får hjælp, hvis de alligevel bliver ramt.

 

Elever indenfor social- og sundhedsuddannelserne oplever forskellige former for vold, når de er i praktik på arbejdspladserne: 76% af eleverne indenfor social- og sundhedsuddannelserne udsættes især for verbale trusler, slag og systematisk fornedring. Kilde: Vold mod studerende, Socialt Udviklingscenter SUS, 2000

 

Derfor gennemfører Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, Bar SoSu, nu en informationsindsats, der består af:

  • pjece til de studerende og elever - "Vold - en faglig udfordring", som er udsendt til uddannelsessteder indenfor social- og sundhedsområdet: pædagogseminarier, social- og sundhedsskoler, sygeplejeskoler m.v.
  • annoncer i fagblade
  • materialesamling til undervisere - til brug i undervisningen - se www.etsundtarbejdsliv.dk/vold

 

Yderligere information om indsatsen:

Projektleder Lise Keller, Arbejdsmiljøsekretariatet, lke@3bar.dk - tlf. 20906812

Konsulent Bjarne Møller, Socialt Udviklingscenter SUS, bm@sus.dk - tlf. 33179152

Konsulent Charlotte Bredal, FOA- Fag og Arbejde, BAR SoSu, tlf. 30558433