• Print
  • Print

Ny folder fra Undervisningsministeriet 

Nyt medlem i lokalt uddannelsesudvalg eller ny medarbejder på skolen spørger:
"AMU?? Kan du ikke lige helt kort forklare mig, hvordan det uddannelsesområde er bygget op?"
 
Erfaren medarbejder:
"Jo, ser du, AMU er en forkortelse for ar­bejds­mar­keds­ud­dan­nel­ser og....    Nej, det bliver for ind­vik­let. Se i stedet denne lille folder fra Und­er­vi­snings­mi­ni­ste­ri­et. Den fortæller det vig­tig­ste på 6 sider."
 
Ny medarbejder:
"Ih, det var dog dejligt med et kort og præcist overblik over begreberne!"