• Print
  • Print

Ny lov om erhvervsuddannelser

Folketinget har den 22. maj 2007 vedtaget en ændring af erhvervsuddannelsesloven, der blandt andet indebærer, at lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser ophæves og lægges ind under erhvervsuddannelsesloven.

Dette betyder, at udvalget for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser overgår til at blive et fagligt udvalg, der skal udarbejde forslag til uddannelsesbekendtgørelse samt udarbejde landsdækkende uddannelsesordninger for Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen samt PGU.

Udvalget vil snart gå i gang med ovennævnte opgaver, der skal være afsluttet senest februar 2008.

Undervisningsministeriet har netop udarbejdet udkast til hovedbekendtgørelse, som nu er sendt i høring. Loven træder i kraft den 1. august 2007.

Læs mere her