• Print
  • Print

Ny rapport om deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU-kurser 

Ved alle AMU-uddannelser vurderer underviseren, om del­­ta­­ge­­ren har nået målene for uddannelsen og kan få et ud­dan­nel­ses­be­vis. I forbindelse med et TUP-projekt har Vitus Be­ring Danmark - Gedved Seminarium og Social- og Sund­heds­sko­len Fredericia-Horsens arbejdet målrettet med at udvikle en bedømmelsesform, hvor deltageren bliver involveret lø­ben­de.
 
Når deltageren involveres i bedømmelsen, får hun italesat sin egen læring og sat klare mål for undervisningen. Samtidig bliver underviserens grundlag for at vur­de­re, om kursisten når målene for undervisningen, mere solidt.
 
Der er udgivet dels en projektrapport, hvor Porte folie-me­to­den beskrives, og hvori der er helt konkrete forslag til, hvor­dan deltageren opbygger sin Porte folie-mappe, dels en kort pjece, hvor redskaberne er præsenteret.


Hent rapport
Hent pjece