• Print
  • Print

Ny uddannelse om forebyggende tandpleje i omsorgsarbejdet

Ældre og personer med psykiske og fysiske funk­tions­ned­sæt­tel­ser har gennem de sidste 20 år i langt højere grad end tidligere bevaret deres egne tænder. Det stiller nye krav til det daglige plejepersonale, for at et ellers velplejet tandsæt ikke skal forfalde på kort tid. Men det kræver en kul­tur­æn­dring, og der skal ef­ter­ud­dan­nel­se til.

EPOS har netop udviklet en uddannelse om Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet på 2 dage. "Det er både basal viden om tandpleje og en hold­nings­be­ar­bej­del­se, der er behov for. Men også værktøjer til at håndtere det etiske aspekt i støtten til den daglige forebyggende tandpleje", siger Anne Sofie Troglauer, der har udviklet uddannelsen i samarbejde med EPOS.

Vi vil opfordre ledere og ud­dan­nel­ses­an­svar­li­ge til at bruge uddannelsen til at sikre det nødvendige kompetenceløft inden for området. Der gælder meget favorable vilkår for deltagelse på ud­dan­nel­sen. Kontakt nærmeste udbyder for en aftale om, hvordan det kan gribes an.

Se endvidere "Plejepersonalet skal have fokus på fo­re­byg­gen­de tandpleje". Artiklen er skrevet af EPOS' ud­dan­nel­ses­kon­su­lent på social- og sund­heds­om­rå­det og er bragt i bladet Tandplejeren, oktober 2007.