• Print
  • Print

Nye indgange til erhvervsuddannelserne

 

Som et led i implementeringen af Lov nr. 561 af 6. juni 2007 har Undervisningsministeriet den 2. oktober 2008 udmeldt at der oprettes 12 nye indgange til erhvervsuddannelserne.

 

Den pædagogiske grunduddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen er henført til indgang nr. 11: Sundhed, omsorg og pædagogik

 

De nye indgange kan udbydes fra 1. juli 2008.

 

Læs mere her