• Print
  • Print

 

Fra social- og sundhedsudvalg til fagligt udvalg

Den 1. august 2007 erstatter en nyt fagligt udvalg det nuværende social- og sundhedsudvalg. Det faglige udvalg skal lige som de øvrige udvalg fra de erhvervsfaglige uddannelser være ansvarlige for at:

  1. Overvåge og kvalitetssikre uddannelserne på social- og sundhedsområdet
  2. Godkende praktiksteder
  3. Udarbejde uddannelsesordninger
  4. Udfærdige uddannelsesbeviser
  5. Fungere som klageinstans for tvister mellem elev og praktikvirksomhed

 

Udvalget består af parterne på området for uddannelserne til social- og sundhedshjælpe, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske grunduddannelse. Dvs. repræsentanter for regionerne, KL, 3F og FOA. Repræsentanterne i de nuværende social- og sundhedsudvalg fortsætter i det nye faglige udvalg. Formand for udvalget bliver forbundssekretær Nanna Højlund FOA. Næstformand bliver chefkonsulent Lars Lennart Jensen KL.

 

Forretningsordenen for det faglige udvalg ligger færdig og der arbejdes på højtryk med at få mest muligt klart til starten på udvalgets funktion den 1. august.

 

For at øge kvaliteten i den nuværende pædagogiske grunduddannelse har KL og FOA udarbejdet forslag til en ny pædagogisk assistentuddannelse, der skal erstatte den nuværende PGU. Forslaget er netop sendt til undervisningsministeren.

 

Det nuværende social- og sundhedsudvalgs afholdte en landsdækkende konference, hvor temaerne opgaveglidning og rekruttering bl.a. blev nævnt. Konferencen blev afholdt i Århus med 120 deltagere fra kommuner, regioner og skoler.

 

Temaerne opgaveglidning og rekruttering peger frem mod det nye faglige udvalgs arbejde og borgmester Anders Christensen i Faurskov Kommune udtrykte stolthed over social- og sundhedsuddannelserne og konstaterede, at der er et brud mellem virkeligheden og det billede, der tegnes af medierne. Han gav udtryk for behovet om at tale medarbejderne og uddannelserne op. Borgmesteren gjorde det ligeledes klart, at den aktuelle mangel på sygeplejersker vil medføre opgaveglidning mellem faggrupperne, således at social- og sundhedsassistenterne i højere grad får nye opgaver.

 

Alexander Aagaard, der er 2. næstformand i Region Midt kunne bekræfte de udviklingstendenser som Anders Christensen pegede på, og han sagde bl.a.: "Der er også mangel på personale i sygehussektoren samtidig med at der er krav om gennemsigtighed, kvalitet, større forventninger fra befolkningen og flere ældre". Han gjorde også opmærksom på, at kvaliteten efter opgaveflytningen fra amterne til regionerne skal være mindst lige så god som før. Det betyder, at uddannelse er en nødvendig forudsætning, som vi skal være villige til at sikre. "Skal opgaveglidningen foregå ansvarligt, skal efteruddannelse være med til at sikre fagligheden", sagde Alexander Aagaard.

 

Udvalgsformand Nanna Højlund gjorde det også klart, at netop opgaveglidningen var en klar forudsætning for at gøre uddannelser attraktive og øge tilgange til social- og sundhedsuddannelserne.

 

"Jeg mener, at der er en fælles vilje til at løfte og opprioritere uddannelserne. Og med nedsættelsen af det faglige udvalg er vi kommet et skridt videre med at sikre den nødvendige kvalitet for det faglige område," afsluttede udvalgsformand Nanna Højlund konferencen.

Yderligere oplysninger:

Formand Nanna Højlund FOA - Fag og Arbejde mobil: 26 72 31 34

Næstformand Lars Lennart Jensen KL mobil: 24 24 34 91