• Print
  • Print

Omsorgssvigt på døgninstitutioner

Årsagerne kan være mange til de sidste dages kedelige historier om omsorgssvigt på døgninstitutioner. Men een af løsningerne kan godt være uddannelse.
 
EPOS har udviklet en lang række uddannelser målrettet omsorgsmedhjælpere og medhjælpere i døgninstitutioner
En del af uddannelserne er desuden velegnede til at gen­nem­fø­re for en samlet personalegruppe.
 
Vi vil opfordre medarbejdere, ledere og ud­dan­nel­ses­an­svar­li­ge til at se nærmere på mu­lig­he­der­ne. Der gælder meget favorable vilkår for deltagelse på disse uddannelser. Kontakt nærmeste udbyder for en aftale om, hvordan det kan gribes an.