• Print
  • Print

Sommerferien står for døren - mangler du kompetente hænder på ældre- og handikapområdet? 

Rekrutteringsproblemerne inden for social- og sund­heds­om­rå­det er for alvor slået igennem. Sommeren står for døren, og arbejdspladserne skal tænke i nye baner for at få de nødvendige gode hænder til at give pleje og omsorg til de ældre og handikappede medborgere. En mulighed er at bruge uddannelse til at bygge bro over kløften mellem de hænder, der er til rådighed, og de kompetencer, der er behov for. EPOS har i folderen "Introduktion til ældre- og han­di­cap­om­rå­det" skitseret en række AMU-uddannelser, der kan fungere som introduktion for potentielle medarbejdere, der ikke har erfaring inden for området. Det er f.eks. uddannelserne:

Praktisk hjælp til ældre
Praktik for flygtninge og indvandrere
Arbejdsmiljø i SOSU-arbejdet - etik og adfærd

Vi vil opfordre ledere og ud­dan­nel­ses­an­svar­li­ge til at se nærmere på mu­lig­he­der­ne. Der gælder meget favorable vilkår for deltagelse på disse ud­dan­nel­ser. Kontakt nærmeste udbyder for en aftale om, hvordan det kan gribes an.