• Print
  • Print

Tilskud til regional informations- og udviklingsindsats

Undervisningsministeriet har afsat 5 mil. kr. til regionale informations og udviklingsindsatser omkring de lovændringer, der har til formål, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, ligesom der er afsat midler til udbygning af samarbejdsfladerne mellem region, kommuner, vejledningscentre og lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner.

 

Indsatsen skal forankres på en skole i hver region, der fungerer som tovholder, gerne sammen med andre skoler.

 

Eksempler på indsatsen kan være:

  1. Etablering af regionale netværk bestående af de erhvervsrettede skoler
  2. Samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne
  3. Erfa- udveksling om udvikling af grundforløbspakker, handlingsplaner for øget gennemførelse

Ansøgningen skal være kort og indsendes senest 29. juni 2007

læs mere her