• Print
  • Print

Nyt om trepartsforhandlingerne

 

Første fase af kvalitetsreformen er netop overstået med indgåelse af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske regioner, LO og AC.

 

Denne aftale betyder, at den årlige dimensionering af uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent øges med 1.100 årligt, og at det er målet, at sikre frit optag og praktikplads til alle elever på uddannelserne.

 

Samtidig indebærer aftalen, at alle der er fyldt 25 år og har haft mere en 1 års relevant beskæftigelse får ret til voksenelevløn.

 

For PGU betyder aftalen, at den årlige dimensionering øges med 1.000 pladser.

 

For at styrke indsatsen med at øge optaget og reducere frafaldet, herunder at styrke praktikvejledningen på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, afsættes 50 mil. kr.

 

Læs mere her.