• Print
  • Print

Vejledning om kombinerede AMU-FVU-forløb

Velfærdsaftalen fastsatte en målsætning om næsten en fordobling af antallet af deltagere på læse-, skrive og regnekurser for voksne (FVU). For at nå dette mål skal FVU i langt højere grad gennemføres på de institutioner, der udbyder AMU. For at støtte AMU-udbydernes indsats på dette felt har Undervisningsministeriet udarbejdet en ny vejledning.
 
Vejledningen indeholder praktiske oplysninger om nogle af de gældende regler og de aftaler/samarbejder, der skal indgås, når en erhvervsrettet ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion skal udbyde og gennemføre FVU. Institutionerne kan udbyde FVU alene el­ler i kombination med AMU-uddannelser.
 
Hent vejledningen her.
 
EPOS gennemfører netop nu en analyse af, hvilke erfaringer udbydere af EPOS' uddannelser har med at udbyde læse-, skrive- og regneundervisning. Når a­na­ly­sen er færdig, planlægger vi at invitere udbyderne til en konference om de nye muligheder.