• Print
  • Print

Efteruddannelse kan styrke indsatsen for de kronisk syge

KL vil løfte indsatsen for de kronisk syge. Nogle af disse sygdomme er så udbredte, at der er tale om folkesygdomme, som for eksempel rygerlunger, hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Flere af sygdommene kan forebygges gennem en sund livsstil, men det kræver, at såvel borgere som relevant personale har den nødvendige viden.

I pleje- og omsorgssektoren spiller det daglige personale en væsentlig rolle i mødet med den kronisk syge borger. De kan motivere til en sundere livsstil, være opmærksomme på sygdomstegn og understøtte en egentlig rehabiliteringsproces.


EPOS har en lang række relevante AMU-uddannelser, bl.a. til disse målgrupper:

  • Social- og sundhedshjælpere m.fl.
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Omsorgsmedhjælpere


Eksempler på uddannelser:


Uddannelserne er gratis, og deltagere inden for EPOS' målgrupper får VEU-tilskud, der kan finansiere evt. vikardækning. Læs mere her.
Uddannelserne kan afholdes fleksibelt; kontakt en lokal udbyder og hør hvordan.

Se også KL's sundhedspolitiske udspil.