• Print
  • Print

Positiv særbehandling med gode resultater

På Randers Social- og Sundhedsskole er frafaldet for de tosprogede elever så godt som nul. Social- og sundhedsskolen ligger stor vægt på, at kvinder og mænd af anden etnisk herkomst skal have positiv særbehandling, når de påbegynder det særlige grundforløb. Ræsonnementet er, at indvandrere og udlændinge skal have en fair chance for at følge undervisningen, derfor tilbydes det særlige grundforløb, som er specielt tilrettelagt for flygtninge og indvandrere. På det særlige grundforløb er der mulighed for at blive indført i essentielle, faglige begreber. Samtidig får kursisterne mulighed for at styrke deres sprogkundskaber i dansk - noget der er en nødvendighed i faget og omgangen med ældre mennesker. Hensigten er at få flere i job, da der er brug for alle hænder. Læs mere her