• Print
  • Print

Høring på uddannelsesordninger for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske grunduddannelse

 

Det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne har i tilknytning til uddannelsebekendtgørelser og -bilag udarbejdet uddannelsesordninger, der ud fra en fastsat skabelon beskriver de enkelte uddannelsers form, indhold og varighed.

Ifølge reglerne skal det faglige udvalg give de skoler, som er godkendt til at byde de pågældende hovedforløb, lejlighed til at udtale sig om udvalgets udkast til uddannelsesordning med henblik på inddragelse af skolernes vurdering af, hvorvidt uddannelsesordningen kan gennemføres inden for de økonomiske rammer for uddannelsen.

 

Høringsfristen er senest onsdag den 13. marts 2008 kl. 12.

 

Læs her: Udkast til uddannelsesordning for den pædagogiske grunduddannelse

 

Læs her: Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelserne