• Print
  • Print

Konference og analyserapport om AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

 

VEU-analyserne viser, at især kortuddannede med læse- og skrivevanskeligheder deltager langt mindre i efteruddannelse end andre medarbejdergrupper. Samtidig stiger kravene til dokumentation både inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Der skal altså en forstærket indsats til for at få voksne med læse- og skrivevanskeligheder til at deltage på AMU-uddannelserne. Undervisningsministeriet er derfor kommet med en række tiltag, der skal få flere fra denne målgruppe til at deltage i uddannelse.

EPOS har fået gennemført en analyse af AMU-udbydernes indsats over for kur­sis­ter med læse- og skrivevanskeligheder. Analysens resultater er beskrevet i rap­por­ten "AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skri­ve­van­ske­lig­he­der"

Desuden afholder EPOS en konference den 25. februar 2008 henvendt til ud­by­der­ne af AMU-uddannelser, såvel ledere som undervisere. På konferencen kan du høre resultaterne af EPOS' analyse. Samtidig sætter konferencen flere spørgsmål på dagsordenen: Hvordan kan den enkelte uddannelsesinstitution organisere sin indsats for at rekruttere og varetage undervisningen af deltagere med læse- og skrivevanskeligheder? Og hvilke tilbud kan lette deltagerne i at gennemføre AMU-uddannelsen? Det koster 400 kr. at deltage i konferencen og tilmeldingsfristen er 11. februar 2008.

 

Link til rapporten

Link til program og tilmelding til konferencen