• Print
  • Print

Ny håndbog om demens til personale og undervisere

Servicestyrelsen har udgivet en ny håndbog om demens til bl.a. personale og undervisere. Håndbogen kan bruges som opslagsværk og er udarbejdet i samarbejde mellem Servicestyrelsen og Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet. Håndbogen berører mange områder, f.eks.

  • Demensbegrebet
  • Kommunikationen med demente
  • Pleje- og socialpædagogik i plejen af demente
  • Etniske borgere og demens
  • Udviklingshæmmede og demens


Hent håndbogen

Se også:

Andre publikationer om ældre fra Servicestyrelsen

Servicestyrelsens Samarbejdsmodel på demensområdet


EPOS har en række AMU-uddannelser inden for demensområdet, der kan støtte kvaliteten i arbejdet med mennesker med demens:

Forebyggelse af selvmord blandt ældre
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Magt og omsorg
Omsorg for personer med demens
Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet
Personer med demens, sygdomskendskab
Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende


Uddannelserne er gratis, og deltagere inden for EPOS' målgrupper får VEU-tilskud, der kan finansiere evt. vikardækning. Læs mere her. Uddannelserne kan afholdes fleksibelt; kontakt en lokal udbyder og hør hvordan.