• Print
  • Print

Ny vejledning fra Velfærdsministeriet om magtanvendelse over for voksne

Vejledningen omhandler nogle af de principper, der undervises i på EPOS' kursus Magt og omsorg.

Velfærdsministeriet har offentliggjort en ny vejledning til lov om social service: Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Vejledningen kan hentes her.

Ændringerne i formuleringen af magtanvendelsesreglerne er udtryk for en nytænkning i det pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige arbejde med personer med nedsat psykisk funktionsevne inden for det sociale område.

Den pædagogiske vejledning lægger vægt på, at magtanvendelse altid er undtagelsen og aldrig må erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.