• Print
  • Print

Nye ideer til bedre planlægning af AMU

Invitation til 2 arrangementer

 

Flere og flere AMU-uddannelser bliver planlagt i samarbejde med kommuner og institutioner. Samtidig udvikles og afprøves nye afholdelsesformer: Splitkurser, forlagt undervisning, delvist netbaseret forløb, Åbent værksted og praksisafprøvning. Det stiller nye krav til både planlæggere, undervisere og samarbejdspartnere.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens og Københavns Socialpædagogiske Seminarium er nogle af de uddannelsesinstitutioner, der i flere år har arbejdet med fleksible afholdelsesformer. For at opsamle erfaringerne med disse afholdelsesformer har skolerne gennemført et projekt, støttet af Den Tværgående Udviklingspulje, om Planlægningsmodeller i det nye AMU.

Projektet har udviklet og afprøvet en manual for planlægning i de nye afholdelsesformer og samlet erfaringerne i en "Håndbog", som andre skoler kan bruge som vejledning og inspiration til planlægning af fleksible AMU-uddannelser.

 

Konference

Resultaterne fra projektet formidles på en konference torsdag d. 27. marts 2008 kl. 10-15.
Konferencen afholdes på Social- og sundhedsskolen i Fredericia. Konferenceprogram kan hentes her.

 

Kursus

Der er også mulighed for at deltage i et kursus som omhandler planlægningsmodellerne og de nye krav, modellerne stiller til underviserne. Program for kurset kan hentes her.

 

Håndbogen vil senere blive lagt ud på EPOS' hjemmeside.