• Print
  • Print

Pædagogisk assistentuddannelse - nyt pædagogisk uddannelsestilbud

Fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen har udviklet en ny erhvervsuddannelse, som fra 1. august 2008 afløser den gamle pædagogisk grunduddannelse (PGU).

Pædagogisk assistentuddannelse får en ny praktisk pædagogisk orienteret profil, der retter sig bredt mod de pædagogiske institutioner og giver de pædagogiske assistenter kompetencer til at arbejde med:

  • omsorgsopgaver i forhold til børn, unge og voksne
  • bevægelse og idræt
  • naturaktiviteter
  • sundhed og sundhedsfremme
  • pædagogiske lære- og handleplaner
  • sproglig udvikling
  • konflikthåndtering og voldsforebyggelse

Forlængelse af uddannelsen

I den nye uddannelse er der to praktikperioder af 26 ugers varighed mod i dag to perioder af en samlet varighed på 26 uger. På skoledelen er der sket en forlængelse på 4 uger. Pædagogisk assistentuddannelse varer derved i alt 2 år og 9 ½ måneder.

Læs mere om uddannelsen her 

Læs uddannelsesordning her 

Se hvor uddannelsen udbydes