• Print
  • Print

Pædagogiske metoder i ældreplejen gør en forskel

I Thisted kommune har man gode erfaringer med at efteruddanne social- og sundhedshjælpere og -assistenter i at bruge pædagogiske metoder i det daglige arbejde i ældreplejen. "Det er så vigtigt at personalet kan styrke de ældres identitet og sociale liv. At være med i de daglige gøremål og blive set og støttet som menneske er altafgørende for, at ældre kan bevare deres funktionsniveau og have en dagligdag med livsværdi", siger underviser Peter Graulund fra Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted og Viborg.

På arbejdspladserne kan man også mærke en forskel. Social- og sundhedshjælper Camilla Andersen har haft stor glæde af efteruddannelsen: "Jeg kan arbejde mere målrettet med de ældre nu. F.eks. har jeg en borger, der er kunstmaler, men fik en hjerneblødning for nogle år siden. Ved at inddrage ham i de daglige gøremål, har han fået et større engagement og har også prøvet at male igen for første gang siden hjerneblødningen".

Det lokale lægehus har også bemærket, at der er langt færre henvendelser fra plejehjemmet, efter at personalet har været på uddannelse.

Flere arbejdspladser i Skive, Thisted og Viborg har henvendt sig og Social- og sundhedsskolen skal efteruddanne 1000 medarbejdere med AMU-uddannelsen "Pædagogiske metoder i ældreplejen". Skolen har oprettet en blog, hvor ældrepædagogik kan debatteres. Men tanken er også, at erfaringerne fra praksis skal samles og systematiseres, så ny teori om ældrepædagogik kan blive udviklet.

 

Nedenstående er de relevante links.

 

Bloggen "forum for ældrepædagogik"

Uddannelsen "Pædagogiske metoder i ældreplejen"

Folder om AMU's favorable vilkår - om VEU godtgørelse og fleksible afholdelsesformer