• Print
  • Print

Temadag for LUU den 25. marts 2008

Tirsdag den 25. marts gennemførte Fagligt Udvalg i samarbejde med skolelederne en temadag for lokale uddannelsesudvalg på Hotel Scandic i København. Nedsættelsen af et fagligt udvalg og lokale uddannelsesudvalg betyder en ny arbejdsdeling i styringen af social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske grunduddannelse. Formålet var at øge kendskabet til de nye opgaver bedst muligt og styrke kommunikationen mellem de forskellige organer.

Til konferencen havde Fagligt Udvalg udarbejdet to små foldere for at give overblik over de nye retningslinjer. De kan downloades her.

PowerPointpræsentationerne fra dagen kan downloades her.