• Print
  • Print

AMU med mange muligheder - fleksible afholdelsesformer i praksis

Et udviklingsprojekt har kortlagt erfaringer med nye fleksible afholdelsesformer inden for AMU.
Erfaringerne fra projektet er, at mange institutioner og kommuner ikke er klar over, hvor stor fleksibilitet der er i AMU, og at man derfor som udbyder har en vigtig rolle i at overbringe det glade budskab.

De deltagende skoler har haft gode erfaringer med at etablere partnerskaber som afsæt for uddannelsesforløbene. I disse partnerskaber arbejder skole og arbejdsplads sammen om i fællesskab at foretage afgrænsning af de relevante uddannelsesmål, fastlægge den konkrete afholdelsesform samt beslutte sig for hensigtsmæssige valg af undervisningsformer.

Resultatet af udviklingsprojektet er en håndbog, der giver inspiration til, hvordan man som udbyder kan blive endnu bedre til at udnytte de mange muligheder, der er i AMU.

Projektet er gennemført af Sosu-skolen i Fredericia-Horsens og UCC (Pædagoguddannelsen Sydhavn). 12 skoler har deltaget i undersøgelsen, som er blevet finansieret af Undervisningsministeriets TUP-midler.

Du kan læse og downloade håndbogen her.