• Print
  • Print

Efteruddannelse med succes inden for psykiatriområdet

EPOS har evalueret tre af de mest brugte AMU-uddannelser inden for hhv. social- og behandlingspsykiatrien. Kvalitetsmålinger viser, at både medarbejdere og arbejdsgivere er meget tilfredse med uddannelserne. Samlet set er deltagerne meget tilfredse med det faglige niveau, og de forventer i høj grad at kunne anvende det lærte i arbejdet.

AMU inden for det psykiatriske område - en evaluering og behovsafdækning (projektrapport)

Oversigt over EPOS' uddannelser inden for psykiatriområdet

Oversigt over længerevarende kompetenceudviklingsforløb målrettet social- og sundhedsassistenter

Beskrivelse af AMU i Servicestyrelsens database - God Social Praksis