• Print
  • Print

Få fat i ikke-brugere af AMU

Tre social- og sundhedsskoler har i et tværgående udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriet fået fat i ikke-brugere af AMU. I projektet har der både været fokus på deltagere og arbejdspladser, der ikke før har brugt AMU eller ikke har brugt relevante AMU-kurser, der støtter nationale indsatsområder. F.eks. "Måltidet i pædagogisk arbejde" og "Forebyggelse af selvmord blandt ældre".

"AMU er et flot tilbud, som er dækkende for vores behov. Jeg er måske ikke opmærksom på hvor omfangsrigt et tilbud, det reelt er. Jeg er tilbøjelig til at bruge de samme kurser." (Leder)

I rapporten "Tour d'AMU - Fra ukendt til velkendt", kan du læse om erfaringer med opsøgende arbejde, herunder at bruge mere enkel tekst og flere billeder i markedsføringen.

Se projektrapport.

Deltagende skoler:
SOSU-Uddannelser Greve
Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland
SOSU Nykøbing F.