• Print
  • Print

Forhøjelse af præmie og bonus for at ansætte elever

En kontant bonus på op til 50.000 kroner for hver ny praktikplads skal være med til at skaffe flere praktikpladser i 2010. Præmien udbetales som 6.000 kroner per måned i tre måneder - i prøvetiden. Derefter får arbejdspladsen en bonus på 16.000 kroner efter 4 måneder og igen efter 7 måneder.
Den nye bonus træder i kraft med det samme. Det er aftalt, at den skal gælde for alle uddannelsesaftaler, der indgås efter den 5. november 2009 og frem til udgangen af 2010. Se nærmere information på AER's hjemmeside.