• Print
  • Print

Hverdagslivet som indsatsområde

Inden for både psykiatrien og ældreplejen er det afgørende, at personalet har fokus på at få borgerens hverdagsliv til at fungere. Det forudsætter, at personalet er opmærksomt på, hvordan kulturelle, religiøse og sociale faktorer påvirker hverdagslivet og borgerens opfattelse af egen sygdom eller funktionsnedsættelse. "Det er utrolig vigtigt at forstå kompleksiteten i forhold til den enkelte borger. Det handler om at se det konkrete menneske og ikke forsøge at placere det i en fastlåst kategori. Og personalets egen baggrund spiller også ind i opfattelsen af, hvad der er på spil", siger Bente Lyngbo fra SOSU-uddannelser Greve.

En samlet tværfaglig indsats kan sætte borgeren i centrum ved, at personalet arbejder med respekt for hinandens roller og faglige indgangsvinkler: "Nogle opgaver kræver en sundhedsfaglig indgangsvinkel og andre en mere pædagogisk indgangsvinkel. Det væsentlige er, at personalet har et fælles mål for arbejdet og anerkender de forskellige tilganges værdi som dele af den samlede indsats", siger Lis Fibæk fra Århus Social- og Sundhedsskole.

EPOS har udviklet uddannelsen "Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet". Uddannelsen varer 4 dage og er målrettet social- og sundhedsassistenter samt pædagogiske assistenter. Uddannelsen er gratis, og arbejdspladsen kan få VEU-godtgørelse til AMU-målgruppen.

EPOS er ved at analysere behovet for kompetenceudvikling inden for psykiatriområdet. Resultaterne lanceres på en konference 24. juni 2009. Målgruppen for konferencen er EPOS-udbydernes undervisere. Tilmelding kan foretagesher.