• Print
  • Print

Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedsskolerne lancerer nu et landsdækkende tilbud om fleksibel KompetenceUdvikling for social- og sundhedsAssistenter (KUA). Tilbuddet er sammensat af AMU-uddannelser, så arbejdspladserne kan få tilskud til lønrefusion for den medarbejder, der er af sted på efteruddannelse.
Uddannelsesforløbet er et fleksibelt og modulopbygget forløb, der består af et basismodul og valgfrie fagmoduler.

Basismodulet henvender sig til alle erfarne social- og sundhedsassistenter uanset ansættelsessted. Basismodulet skal medvirke til at give social- og sundhedsassistenten basale læringskompetencer samt organisatoriske og faglige kompetencer.

Efter basisuddannelsen vælger deltagerne et fagligt modul, der giver en specialisering i forhold til det daglige arbejdsområde. Der kan vælges mellem følgende fagmoduler:

Somatik
  • Akut medicinsk
  • Kirurgisk
  • Føde-barsel
  • Alvorligt syge
Primærkommunalt
  • Alvorligt syge
  • Rehabilitering og aktivitet
  • Den ældre borger
Psykiatri
  • Socialpsykiatri
  • Behandlingspsykiatri

Uddannelsesstrukturen er præsenteret i forskellige lokale, regionale og nationale regier og har fået en meget positiv modtagelse, og de første hold er allerede i gang. F.eks. vil Region Sjællands sygehusvæsen efteruddanne alle social- og sundhedsassistenter efter den nye KUA-model.

Henvend dig til den lokale social- og sundhedsskole for mere information.

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets TUP-midler og udviklet af social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland.

Oversigt over uddannelsesforløb
Projektrapport
Bilag 1: Mål - indhold - temaer
Bilag 2: Dokumentation og data