• Print
  • Print

Ny ændringsbekendtgørelse i indgangen sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsministeriet har udstedt ny ændringsbekendtgørelse for indgangen sundhed, omsorg og pædagogik vedr. bilag 1, den pædagogiske assistentuddannelse, og bilag 3, social- og sundhedsuddannelsen.

Ændringerne vedrører den pædagogiske assistentuddannelse: Faget idræt ændres fra F-niveau til E-niveau (§ 3.1.7). Desuden skal valgfrie specialefag være "bestået" (jf. § 6.4.)

For social- og sundhedsuddannelsen, trin 2, præciseres det i § 6.7, at naturfag skal bestås på niveau C.

Se ændringsbekendtgørelsen.